Ziektebeleid

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons ziektebeleid treft u hieronder een aantal regels aan die wij bij ‘t Koetje hanteren.

Wanneer de temperatuur van uw kind 38,5°C of hoger is, wordt u telefonisch op de hoogte gebracht door ons. Hierna zal de pedagogisch medewerkster samen met u bepalen of uw kind moet worden opgehaald of niet. Een kind moet het aankunnen om in de groep mee te draaien.

Wij vragen uw kind sowieso op te halen wanneer:

  • uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • de verzorging te intensief is voor onze pedagogisch medewerksters.
  • het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt

Als uw kind niet lekker is als het wordt gebracht willen wij dat graag weten. Onze pedagogisch medewerksters houden uw kind dan extra in de gaten.

Het is niet de bedoeling om uw kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar onze kinderopvang komt. Als de paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoog schieten en kan er een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Voor kinderziektes en of andere besmettelijke ziekten hanteren wij bij ‘t Koetje de richtlijnen van de GGD. Vraag bij twijfel over een besmettelijke ziekte altijd aan de pedagogisch medewerkers of u uw kind bij ‘t Koetje mag brengen of niet.

Klik hier voor de richtlijnen GGD

Moet uw kind op doktersvoorschrift medicijnen gebruiken? Neemt u dan de medicijnen (in de originele verpakking, voorzien van bijsluiter) mee en bespreek de toedieningsinstructie met de pedagogisch medewerker. Zij vult dan samen met u een medicijnverklaring in.

Wij informeren alle ouders, via het white board in de hal, als de volgende aandoeningen zich binnen onze kinderopvang voordoen:

  • Hoofdluis
  • Waterpokken ( i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
  • Krentenbaard
  • Rode hond (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)
  • Vijfde ziekte (i.v.m. risico’s zwangere vrouwen)