Visie

Kinderopvang op de boerderij, gewoon de allerleukste kinderopvang die er is?!

Wat is er nou leuker dan opgroeien op de boerderij! Lekker buiten spelen, in je overall. De boer helpen bij het verzorgen van de koeien. Op ontdekking gaan in onze grote en uitdagende ontdektuin. Steeds minder kinderen in Nederland groeien nog op bij een boerderij.

Een omgeving met juist zo veel mogelijkheden om, vooral buiten, van alles te beleven wat je in de bebouwde kom niet of nauwelijks tegenkomt.

Wij hanteren onze eigen pedagogische visie. Deze bestaat uit 4 kernzinnen en is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij.

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • De ontwikkeling van de persoonlijke competentie.
  • De ontwikkeling van de sociale competentie.
  • Het eigen maken van waarden en normen.

Vanuit deze 4 kernzinnen wordt er bij ’t Koetje gewerkt om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Kinderen zijn de volwassenen van morgen en natuur is de basis van ons bestaan; daarom zijn kinderen en natuur de belangrijkste schakels voor de toekomst van onze aarde.

Groen Cement wil de verbinding zijn  tussen iedereen die zich met de relatie kind-natuur bezig houdt. Dit filmpje laat zien hoe het ook kan. Dit filmpje zegt meer dan 1000 woorden! Wij inspireren heel  graag iedereen die in werk of privé met kinderen te maken heeft. Wij willen kinderen zien spelen in en met natuur!

Buiten waar de ruimte is om de verschillende seizoenen te beleven, om contact te hebben met dieren, om met allerlei natuurlijke materialen als zand, hooi, stro en gehakselde maïs te spelen, om te helpen fruit uit eigen tuin te oogsten en daar lekkere hapjes van te maken of om je lekker uit te leven op stoere fietsjes en traptrekkers.

Ons pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage in de hal.