Oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is om de belangen van alle kinderen en ouders van de opvang te behartigen én om de kwaliteit van de opvang te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de leiding van ’t Koetje. Gespreksonderwerpen kunnen o.a. zijn voedingsbeleid, opvoeding, veiligheid, gezondheid/hygiëne, groepsgrootte, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden en prijzen.

Daarnaast zullen we als oudercommissie samen met jullie als ouder(s) en met de leidster(s) helpen organiseren bij verschillende vieringen (bijvoorbeeld Sinterklaas) en de jaarlijkse ouderavond.

Aangezien de oudercommissie de belangen behartigt van alle kinderen en ouders, vindt de commissie het belangrijk om zichtbaar te zijn voor ouders. Wij willen graag weten wat ouders bezighoudt met betrekking tot de opvang bij ’t Koetje. Op het whiteboard in de hal van ’t Koetje hangt een A4 met onze foto’s. Kijk er eens naar, dan weet je ook wie je kunt aanspreken als je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten hebt, kortom, als je iets bespreekbaar wilt maken! Overigens kunnen ouders ons ook altijd e-mailen. Ons e-mailadres is ockoetje@hotmail.com.

We vergaderen vier keer per jaar: De agenda voor de vergadering hangen we voorafgaand aan elke vergadering op het whiteboard in de hal. Andere ouders mogen uiteraard ook agendapunten aandragen!

Saskia Luttikholt, Michiel Otterloo, Annemiek Brinkerink, Anne Nijhof en Jeroen Blous